Halverwege mei 2014 stuurde Duocast haar klanten een vooraankondiging over geplande werkzaamheden aan de stroomvoorziening in Colo-R, de suite van Duocast in TCN DataHotel Groningen. Het betrof hier regulier onderhoud van onze leverancier, TCN. Gedurende de werkzaamheden werden zowel de A en de B feeds – niet gelijktijdig – omgezet naar een tijdelijke voeding. Omdat we er zeker van wilden zijn dat dit voor onze klanten geen problemen op zou leveren hebben we deze operatie, die in september 2014 plaats zou vinden, al in mei aangekondigd.

Op 18 augustus hebben we daarnaast een uitgebreidere update gegeven, met daarin de specifieke tijden en de te verrichten handelingen. Voor deze aanpak is gekozen omdat we er zeker van wilden zijn dat alle klanten volledig op de hoogte waren van het aankomende onderhoud en de mogelijke effecten daarop op hun apparatuur. Voor klanten die zowel de A als de B feed gebruikten zou het onderhoud geen problemen op moeten leveren, maar om het zekere voor het onzekere te nemen hebben we onze klanten aangeraden wel standby te staan.

TCN heeft zojuist, op zaterdag 27 september, de laatste handelingen verricht. Daarmee zijn de werkzaamheden afgerond en kijken TCN en Duocast terug op een succesvolle onderhoudsperiode. Mocht onderhoud in de toekomst wederom noodzakelijk blijken dan zullen we onze klanten op dezelfde grondige wijze informeren.